Knowledge For You

ระบบคลังสินค้าแบบ Fullillment
ระบบการจัดการด้านสินค้าปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ เก็บ แพ็ค จัดส่งแทนเรา ระบบนี้เรียกว่า Fullfillment
Fullfillment จะมีตั้งแต่การบริการจัดการเองหากมีกำลังที่เพียงพอ หรือจ้างเอกชนเข้ามาดูแลทั้งระบบ ช่วยลดต้นทุนการจ้างแรงงาน เช่าสถานที่ และลดขั้นตอนการทำงาน
Fullmellment เกิดขึ้นแพร่หลายเนื่องจากพฤติกรรมการซื้อขายเปลี่ยนไปจากเดิม เปลี่ยนจากซื้อขายจะเกิดขึ้นและจบที่หน้าร้าน เป็นการซื้อขายออนไลน์
ด้วยยุคของ E-Commerce ร้านไหนตอบเร็ว ส่งไว ก็ได้คะแนนความประทับใจจากลูกค้าได้ไม่ยาก ร้านค้าจึงต้องมาแก้โจทย์ตรงนี้ต่อว่าจะทำอย่างไรให้ร้านของตนไปถึงจุดนั้นได้ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่นำไปสู่คำตอบก็คือการจัดการระบบ Fulfillment ให้มีประสิทธิภาพ
การวางแบบแผนสร้างคลังสินค้าจึงเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการจัดระบบ Fullfillment เพื่อความคล่องตัวใน และความมีระเบียบ ลดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึง
ขอบคุณภาพจาก PINTEREST
เขียนเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 | อ่าน 192
เขียนโดย บริษัท โปร เอ็น เซิร์ฟ จำกัด

Last Knowledge For You

ทั้งหมด 12 รายการ 1 / 1