สาระจากช่างโปร ระยะร่นในการสร้างโกดัง โรงงานหรืออาคารคลังสินค้า #2

#สาระจากช่างโปร ระยะร่นในการสร้างโกดัง โรงงานหรืออาคารคลังสินค้า ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่่ 55 (พ.ศ. 2543) ฯ ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองระบุไว้


• โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 100 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 500 ตร.ม. ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้น ไม่น้อยกว่า 3 ม. จำนวน 2 ด้าน


• โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 500 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม. ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้น ไม่น้อยกว่า 6 ม. ทุกด้าน


• โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 1,000 ตร.ม. ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 ม. ทุกด้าน


ขอบคุณข้อมูลจาก TerraBKK.com

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น