สาระจากช่างโปร ระยะร่นในการสร้างโกดัง โรงงานหรืออาคารคลังสินค้า #1

#สาระจากช่างโปร ระยะร่นในการสร้างโกดัง โรงงานหรืออาคารคลังสินค้า ต้องปฏิบัติติตามกฎกระทรวง ฉบับที่่ 55 (พ.ศ. 2543) ฯ ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองระบุไว้ดังนี้

• โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า อาคารสูงเกิน 2 ชั้นหรือสูงเกิน 8 ม. ยกเว้นอาคารอยู่อาศัยสูงไม่เกิน 3 ชั้น ที่ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ให้มีที่ว่างด้านหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 6 ม. แต่ถ้าอาคารสูงเกิน 3 ชั้น ต้องมีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า 12 ม.


• คลังสินค้าหรืออาคารเก็บสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 100 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 500 ตร.ม. ต้องมีที่ว่างห่างเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้น ไม่น้อยกว่า 6 ม. อย่างน้อย 2 ด้าน และยาวรวมกันไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่งของเส้นรอบรูปอาคารส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 ม. ถ้าที่ว่างห่างเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารน้อยกว่า 5 ม.ต้องสร้างผนังอาคารเป็นผนังกันไฟ


• คลังสินค้าหรืออาคารเก็บสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน 500 ตร.ม. ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 ม. อย่างน้อย 2 ด้าน และยาวรวมกันไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นรอบรูปอาคาร ส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 5 ม.

ขอบคุณข้อมูลจาก TerraBKK.com

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น