สาระจากช่างโปร การที่จะสร้างอาคารควรต้องมีระยะร่นจากแนวเขตที่ดินผู้อื่นเท่าไหร่?

#สาระจากช่างโปร การที่จะสร้างอาคารควรต้องมีระยะร่นจากแนวเขตที่ดินผู้อื่นเท่าไหร่นะ?


– อาคารความสูงไม่เกิน 9 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น มีช่องเปิด* ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 2 เมตร
– อาคารความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น มีช่องเปิด* ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 3 เมตร
– อาคารความสูงไม่เกิน 15 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น ไม่มีช่องเปิด* ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 0.5 เมตร แต่หากเพื่อนบ้านเซ็นยินยอมสามารถสร้างชิดเขตที่ดินได้
– อาคารความสูง 15-23 เมตร ด้านข้างอาคารที่ติดแนวเขตที่ดินผู้อื่น ไม่มีช่องเปิด* ระยะถอยร่นอาคารจากขอบเขตที่ดิน อย่างน้อย 0.5 เมตร ไม่ว่าเพื่อนบ้านจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

*หมายเหตุ: ช่องเปิด หมายถึง ประตู หน้าต่าง รวมถึงช่องแสง บล็อคแก้ว ช่องลม และระเบียง

ขอบคุณข้อมูลจาก TerraBKK.com

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น