บริษัท โปร เอ็น เซิร์ฟ จำกัด

  • บริการออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าแบบครบวงจร
  • งานต่อเติม ปรับปรุงอาคาร
  • งานออกแบบ ย้าย และติดตั้งเครื่องจักร

บริษัท โปร เอ็น เซิร์ฟ จำกัด

จากประสบการณ์ในด้านบริการงานออกแบบ ผลิต ติดตั้งเครื่องจักรและงานระบบต่าง ๆ ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กว่า 20 ปี จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จากนั้น บริษัทฯ ได้ขยายสายงานด้านการออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงาน คลังสินค้า งานปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงาน รวมทั้งงานการให้คำปรึกษาด้านระบบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล GMP Codex HACCP แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เน้นการบริการที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ภายใต้นโยบายของบริษัทที่ว่า “คุณภาพคุ้มราคา”

ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า

บริษัทฯ ให้บริการออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าแบบครบวงจร รวมทั้งงานต่อเติม ปรับปรุงอาคาร งานออกแบบ ย้าย และติดตั้งเครื่องจักร งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและบริการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง การให้คำแนะนำด้านแหล่งเงินทุน ด้านระบบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการการผลิต แบบเบ็ดเสร็จอย่างครบวงจร

บริการของเรา

บริการสำรวจหน้างาน

บริการแบบงานก่อสร้างมาตรฐานสำเร็จรูป

ออกแบบโครงการให้ตรงตามความต้องการพร้อมนำเสนองบประมาณ

บริการทำเอกสารเพื่อเสนอแหล่งเงินทุน

บริการออกแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างและแบบเพื่อก่อสร้าง

ก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงานด้วยทีมงานมืออาชีพ

งานออกแบบพร้อมติดตั้งงานระบบและสาธารณูปโภคแบบครบวงจร

บริการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ

การส่งมอบงาน รับประกันผลงานและบริการหลังการขาย

ผลงานของเรา

cartoon_PES_act02_raisehand-01

ข่าวสาร/สาระน่ารู้

ทีมงานและกิจกรรม

ลูกค้าของเรา

ประสบการณ์ในด้านบริการงานออกแบบ ผลิต ติดตั้งเครื่องจักร และงานระบบต่าง ๆ ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กว่า 20 ปี จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เน้นการบริการที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

ลิงค์ของเรา

บริษัท โปร เอ็น เซิร์ฟ จำกัด

Copyright © 2022 บริษัท โปร เอ็น เซิร์ฟ จำกัด

Pro En Serv Co., Ltd.